Close
(0) items
No item in shopping cart.
All Categories
  Filters
  Languages
  Search

  Swai Fillet/Bag

  $9.99

  <h2>来咱们做做“水煮龙利鱼片”~~</h2>
  <h2>用料</h2>
  <div class="ings">
  <table style="height: 564px;" width="496">
  <tbody>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/3119/">龙利鱼</a></td>
  <td class="unit has-border">两条</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/666/">小油菜</a></td>
  <td class="unit has-border">三把</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/1355/">生菜</a></td>
  <td class="unit has-border">一棵</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/2028/">香菜</a></td>
  <td class="unit has-border">两根</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/2005/">花椒</a></td>
  <td class="unit has-border">1把</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/2394/">干辣椒</a></td>
  <td class="unit has-border">1把</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border">灯笼椒</td>
  <td class="unit has-border">三五个</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/2213/">郫县豆瓣酱</a></td>
  <td class="unit has-border">1大勺</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/1805/">盐</a></td>
  <td class="unit has-border">1小勺</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/2151/">白胡椒粉</a></td>
  <td class="unit has-border">1勺</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/1925/">淀粉</a></td>
  <td class="unit has-border">1勺</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/2279/">葱段</a></td>
  <td class="unit has-border"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/1563/">姜片</a></td>
  <td class="unit has-border"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/2126/">蒜瓣</a></td>
  <td class="unit has-border"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/2399/">料酒</a></td>
  <td class="unit has-border"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/1524/">辣椒粉</a></td>
  <td class="unit has-border">1大勺</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/4088/">鸡蛋清</a></td>
  <td class="unit has-border">1个</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/1559/">清水</a></td>
  <td class="unit has-border">两碗</td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  </div>
  <h2 id="steps">水煮龙利鱼的做法</h2>
  <div class="steps">
  <ol>
  <li class="container">
  <p class="text">龙利鱼两条,洗净切薄片</p>
  </li>
  <li class="container">
  <p class="text">将鱼片用鸡蛋清、料酒、淀粉、姜片和一小勺盐腌制20分钟左右</p>
  </li>
  <li class="container">
  <p class="text">生菜洗净,小油菜洗净焯水,放入盆中备用</p>
  </li>
  <li class="container">
  <p class="text">炒锅内倒入适量油烧热,放入适量花椒和干辣椒段爆香,再放入剩下的姜片、蒜瓣炒香</p>
  </li>
  <li class="container">
  <p class="text">然后放入郫县豆瓣酱翻炒均匀</p>
  </li>
  <li class="container">
  <p class="text">锅中倒入2碗水,大火烧开</p>
  </li>
  <li class="container">
  <p class="text">水开后,把鱼片放入锅中,煮两分钟左右(打卷即可)</p>
  </li>
  <li class="container">
  <p class="text">放入葱段,关火出锅,倒入装有生菜和油菜的盆中,表面散少许辣椒粉</p>
  </li>
  <li class="container">
  <p class="text">把炒锅洗干净然后倒入较多油烧热,放入最后一部分花椒粒和灯笼椒爆香</p>
  </li>
  <li class="container">
  <p class="text">将烧好的油倒在鱼片上,点缀香菜即可食用</p>
  </li>
  </ol>
  </div>
  <div class="tip-container"></div>

  <h2>来咱们做做“水煮龙利鱼片”~~</h2>
  <h2>用料</h2>
  <div class="ings">
  <table style="height: 564px;" width="496">
  <tbody>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/3119/">龙利鱼</a></td>
  <td class="unit has-border">两条</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/666/">小油菜</a></td>
  <td class="unit has-border">三把</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/1355/">生菜</a></td>
  <td class="unit has-border">一棵</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/2028/">香菜</a></td>
  <td class="unit has-border">两根</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/2005/">花椒</a></td>
  <td class="unit has-border">1把</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/2394/">干辣椒</a></td>
  <td class="unit has-border">1把</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border">灯笼椒</td>
  <td class="unit has-border">三五个</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/2213/">郫县豆瓣酱</a></td>
  <td class="unit has-border">1大勺</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/1805/">盐</a></td>
  <td class="unit has-border">1小勺</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/2151/">白胡椒粉</a></td>
  <td class="unit has-border">1勺</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/1925/">淀粉</a></td>
  <td class="unit has-border">1勺</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/2279/">葱段</a></td>
  <td class="unit has-border"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/1563/">姜片</a></td>
  <td class="unit has-border"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/2126/">蒜瓣</a></td>
  <td class="unit has-border"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/2399/">料酒</a></td>
  <td class="unit has-border"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/1524/">辣椒粉</a></td>
  <td class="unit has-border">1大勺</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/4088/">鸡蛋清</a></td>
  <td class="unit has-border">1个</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="name has-border"><a href="http://www.xiachufang.com/category/1559/">清水</a></td>
  <td class="unit has-border">两碗</td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  </div>
  <h2 id="steps">水煮龙利鱼的做法</h2>
  <div class="steps">
  <ol>
  <li class="container">
  <p class="text">龙利鱼两条,洗净切薄片</p>
  </li>
  <li class="container">
  <p class="text">将鱼片用鸡蛋清、料酒、淀粉、姜片和一小勺盐腌制20分钟左右</p>
  </li>
  <li class="container">
  <p class="text">生菜洗净,小油菜洗净焯水,放入盆中备用</p>
  </li>
  <li class="container">
  <p class="text">炒锅内倒入适量油烧热,放入适量花椒和干辣椒段爆香,再放入剩下的姜片、蒜瓣炒香</p>
  </li>
  <li class="container">
  <p class="text">然后放入郫县豆瓣酱翻炒均匀</p>
  </li>
  <li class="container">
  <p class="text">锅中倒入2碗水,大火烧开</p>
  </li>
  <li class="container">
  <p class="text">水开后,把鱼片放入锅中,煮两分钟左右(打卷即可)</p>
  </li>
  <li class="container">
  <p class="text">放入葱段,关火出锅,倒入装有生菜和油菜的盆中,表面散少许辣椒粉</p>
  </li>
  <li class="container">
  <p class="text">把炒锅洗干净然后倒入较多油烧热,放入最后一部分花椒粒和灯笼椒爆香</p>
  </li>
  <li class="container">
  <p class="text">将烧好的油倒在鱼片上,点缀香菜即可食用</p>
  </li>
  </ol>
  </div>
  <div class="tip-container"></div>

  Product tags
  Customers who bought this item also bought

  Enoki Mushroom 金针菇 /Bag

  $3.49
  Net weight: 200g

  肥牛/LB

  $20.99
  净含量:约1LB

  肥牛卷或肥牛片,以超市当日实际情况为准。

  # 2U为你准备了美味食谱,百种美食任你戳!#

  Chopped spare ribs/LB

  $3.49
  1LB

  Premium Chopped spare ribs/2pcs

  $7.49
  1.2LB

  King Napa/Bag

  $4.99
  About 1.8-2LB

  Fresh Big Tomato

  $1.79
  0.5~0.6lb